Om Foreningen

Foreningen Ådalen Retræte

Foreningen Ådalen Retræte er stiftet den 25. maj 2010 og har som formål at styrke kristenlivet og den kristne tro, primært ved at afholde retræter og tilsvarende arrangementer, der opbygger den enkeltes personlige tro og Gudsrelation. Ådalen Retræte skal være rammen om et fælleskirkeligt / økumenisk samarbejde for kristne uanset kirkeretning og være åbent for alle, der søger nærvær med den levende, Treenige Gud, som Han bekendes i den apostolske trosbekendelse.

Enhver, der kan tilslutte sig dette formål kan optages som medlem i foreningen. Se under punktet Bliv medlem hvordan du kan søge optagelse som medlem i foreningen.

Foreningen ledes af en bestyrelse. Se punktet bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for driften af Ådalen Retrætet. Den har ansat bestyrerparret, Heidi og Johannes Lind Pedersen, til at lede retrætestedet og varetage den daglige drift. Se deres præsentation af deres vision og sig selv under menupunktet “Om os”.

Til foreningen er knyttet en referencegruppe af personer, der støtter Ådalen Retrætes mission og virker som ambassadører for Ådalen Retræte der hvor de har deres virke og i deres netværk. Se gruppens medlemmer under punktet Referencegruppe.

Du kan se foreningens vedtægter her.