Fremtidssikring af Ådalen Retræte

Fremtidssikring af Ådalen Retræte

I løbet af sommeren 2021 har vi gennemført en opgradering og fremtidssikring af hovedbygningen, hvor hovedformålet er, at vi også fremadrettet, kan tilbyde vore gæster en god oplevelse og trække nye til, heriblandt flere kørestolsbrugere. Opgraderingen gælder især tre områder: handicap faciliteter, hall med reception og bogsalg samt indeklima og energibesparende foranstaltninger.

Igennem LAG Randers – Favrskov har vi har fået bevilget 50.000 kr. fra Den Europæiske Landbrugsfond og 100.000 kr. fra Randers Kommunes Landdistriktsudvalg.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da