En drøm tager form

Historien om Ådalen Retræte kan bedst beskrives med ordene ”En drøm tager form”. Drømmen fik sin næring fra en længsel som Heidi og Johannes oplevede vokse igennem deres egne retræte erfaring i Sverige fra 2001 og frem. I dag er det en drøm som deles med en stor gruppe mennesker i foreningen Ådalen Retræte. Medlemmer af foreningen, bestyrelsen, retræteledere, vejledere og frivillige medarbejdere.

Teksten herunder er skrevet i 2010, i forbindelse med foreningens oprettelse og købet af den gamle restaurant ”Bloksbjerg”, der nu er ombygget til Ådalen Retræte. På mange måder beskriver ”drømmen” den virkelighed, vi nu befinder os i!

En drøm tager form!

Midt i et naturskønt område mellem Fussingø skov og Nørreå dalen ligger det, der danner de fysiske rammer omkring en drøm, der har udviklet sig i os over nogle år. Vi føler Gud har ledt os til at være med til at skabe et sted, der formidler nærvær og stilhed, et sted hvor mennesker kan komme for at tage tid til at lytte til sig selv og Gud.

Vi synes vi har fundet det perfekte sted. Naturen, lys og luft, gode rammer og god mad spiller en væsentlig rolle i det at finde ro i sjælen og blive stille ind for det, der bor derinde.

Stedet danner ramme om retræter og lignende tiltag, der bærer med på samme formål. At skabe et rum, hvor den enkelte kan hjælpes og støttes til at lære sig selv bedre at kende, møde deres inderste længsler og dermed drages ind i fællesskab med Gud, i tillid til at Helligånden er den sande vejleder, der leder til hele sandheden.

Samarbejdet

Vi har en drøm om et bredt fælleskirkeligt / økumenisk samarbejde på tværs af kirkeskel.
Vi forestiller os et samarbejde, der bygger på relationer til andre, der bærer på retrætetanken.
Vi forestiller os relation frem for organisation – forstået på den måde, at der er behov for en organisation til at danne ramme om stedet og det liv, der vokser ud derfra. Vi forestiller os et samarbejde mellem mennesker med forskellig baggrund frem for et samarbejde mellem organisationer.

Form og indhold

Vi forestiller os stedet anvendt af en bred gruppe af mennesker, der på forskellig måde arbejder med retræter. Der vil være plads til at leje stedet ud til retræter og andre tiltag, der bærer med på samme formål.

Vi har en stor del af vores inspiration fra de retræter, vi selv har deltaget på i Sverige.

Vi ønsker at fastholde en form og et indhold, der læner sig op ad det, som vi kender derfra. Vi har vores kirkelige baggrund og tradition med os, men har også mødt og oplevet en rigdom i andre traditioner, der har beriget vores gudsforhold og som er med til at forme os og det vi ønsker at give videre.

De bærende elementer er: Stilhed, tidebønner, nadver, lidt undervisning der hjælper ind i stilheden, åndelig vejledning, praktisk hjælp til at lytte, god mad og naturen som medspiller.

Vi ønsker jævnligt at afholde både kortere og længere retræter, efterhånden som behovet måtte opstå.

Struktur og organisation

Vi forestiller os at organisationen tager form over tid. Som første skridt har vi etableret en forening, der skal drive stedet på længere sigt. Vi ønsker at samle en bred kreds bestående af personer fra flere kirkelige traditioner.

Alt du har skabt er underfuldt,
så fyldt af skønhed.
Jeg beder bare om ét under til:
Gør min sjæl smuk.

Gud, du kaldte os alle til liv,
du omgiver os med dit nærvær,
din Ånd styrker alle som arbejder:
Lad dit Rige vokse på vor Jord.

Giv os visdom til at forstå dine veje,
til at magte opgaverne i dag.
Gør os til dine medskabere,
så vi når dagen er omme,
kan komme til dig uden skam.

Vi arbejder, mens Gud velsigner vort arbejde.
Vi går, mens Gud velsigner vore fodtrin.
Vi lider, mens Gud velsigner vore tårer.

Dybt i jorden ligger kimen til alt som er.
Dybt i sjælen er Guds Søn.

Lyt til Kristi ord:

Salige er de sagtmodige,
for de skal arve Jorden.

Matthæus 5,5