En drøm tager form

Fra drøm til virkelighed

Drømmen om at skabe et økumenisk retrætested i Danmark bliver sået i Heidi og Johannes Lind Pedersen, efter at de selv har erfaret livs- og trosforandrende retræteophold i Sverige i starten af dette årtusinde.

De er helt fra start klar over, at de ikke kan stå alene med drømmen, hvis den skal blive til virkelighed. Så de følgende år samler de en gruppe mennesker omkring sig, som dels støtter op om dem, dels deler visionen. Det munder senere ud i Foreningen Ådalen med en bestyrelse bestående af både præster, forretningsfolk og lægfolk med retræteerfaringer.

Sideløbende uddanner både Heidi og Johannes sig som retræteledere og åndelige vejledere bl.a. på spiritualitetscentrene Loyola Hall og St. Beuno´s i England og via retrætenetværket i Danmark.

Fra restaurant til retrætested

I 2008 finder de det helt rigtige sted til et retrætecenter i den gamle danserestaurant, ’Bloksbjerg’, beliggende i naturskønne omgivelser ved Fussingø Skov og Nørreådalen mellem Randers og Viborg. I 2010 underskriver de købskontrakten.

Nu kommer Johannes´ baggrund som leder i byggebranchen dem til gode. For der forestår et stort ombygningsarbejde, ligesom der skal tilbygges en værelsesfløj. Der bliver ansat to håndværkere til arbejdet, og sammen med mange gode frivillige kræfter bliver stedet over de kommende to år omdannet til et retrætested med spise- og mødesal, kirkerum og skønne værelser med udsigt over Ådalen. Alt sammen i en enkel, lys og nordisk stil.

I marts 2012 slår Ådalen Retræte dørene op til den første retræte. Efter de første 10 år har stedet budt mere end 4500 mennesker velkomne på over 400 retræter, kurser og præste- og ledersamlinger.

Økumeni afspejlet i opbygning og tilbud

Lige fra starten var ønsket at skabe et retrætested, der kunne favne bredt kirkeligt, dvs. et økumenisk sted. Og det ønske er gået i opfyldelse. I dag kommer der retrætedeltagere til Ådalen Retræte fra hele det kirkelige landskab i Danmark, og både interne og eksterne retræter afspejler mangfoldigheden og bredden, ligesom Ådalen Retræte er blevet et kærkomment sted at leje til præste- og ledersamlinger både af frikirker og folkekirken.

Det fælleskirkelige/økumeniske kommer også til udtryk i bestyrelsens og referencegruppens sammensætning. Referencegruppen tæller 70 personer, en bred skare af bl.a. præster fra folke- og frikirker, to biskopper, en Skt. Joseph Søster, foreningsledere, forlæggere, psykologer og lægfolk, der arbejder med sjælesorg, pilgrimsvandringer og retræter.

Bestyrelsen for Foreningen Ådalen har ansvaret for driften af Ådalen Retræte.

Ansatte og frivillige

Bestyrelsen har ansat bestyrerparret, Heidi og Johannes Lind Pedersen, til at lede retrætestedet og varetage den daglige drift. Det praktiske arbejde blev de første år båret af bestyrerparret og frivillige. Men i takt med at stedets tilbud blev flere og flere, blev der både behov for og økonomi til, at der i 2016 kunne tilkøbes rengøringshjælp og i 2017 ansættes en køkkenmedarbejder, som fra 2022 er blevet suppleret med endnu en deltidsansat.

Ådalen Retræte har også haft frivillige tilknyttet over kortere og længere perioder, ligesom der i dag er tre frivillige værtspar, som skiftes til at afløse Heidi og Johannes i værtskabet for retræter på stedet.

Tanker for fremtiden

Det begyndte med en drøm sået i to mennesker. En drøm der tog form og blev til virkelighed. I løbet af de sidste ti år er Ådalen Retræte vokset og har slået rødder som et anerkendt og værdsat økumenisk retrætested i Danmark. Samtidig har stedet nu et godt team af retræteledere og vejledere tilknyttet, ligesom de oplever, at også nye og yngre folk er på vej ind i retrætearbejdet.

”Det giver håb for fremtiden, og for at dette ikke kun var vores drøm,” siger Heidi og Johannes Lind Pedersen. Bestyrerparret bliver ikke yngre, og af samme grund vil Foreningen Ådalen og bestyrelsen de kommende år arbejde hen imod, at Ådalen Retræte kan drives videre som retrætested – også den dag Heidi og Johannes træder tilbage.

Alt du har skabt er underfuldt,
så fyldt af skønhed.
Jeg beder bare om ét under til:
Gør min sjæl smuk.

Gud, du kaldte os alle til liv,
du omgiver os med dit nærvær,
din Ånd styrker alle som arbejder:
Lad dit Rige vokse på vor Jord.

Giv os visdom til at forstå dine veje,
til at magte opgaverne i dag.
Gør os til dine medskabere,
så vi når dagen er omme,
kan komme til dig uden skam.

Vi arbejder, mens Gud velsigner vort arbejde.
Vi går, mens Gud velsigner vore fodtrin.
Vi lider, mens Gud velsigner vore tårer.

Dybt i jorden ligger kimen til alt som er.
Dybt i sjælen er Guds Søn.

Lyt til Kristi ord:

Salige er de sagtmodige,
for de skal arve Jorden.

Matthæus 5,5