Johannes' historie

Johannes' historie

Jeg er opvokset i et hjem, der var præget af en pietistisk gudsfrygt og en længsel efter at leve ret. Mine forældre havde en stærk personlig gudstro, som de praktiserede med hengivenhed, og som på mange måder blev formgivende for mig

Som teenager kom jeg i kontakt med Den Evangeliske Frikirke i Randers, som blev mit kirkelige hjem. Jeg blev hurtigt aktiv i ungdomsarbejde, fik lederansvar og var med til at opbygge et stort og velfungerende ungdomsarbejde. Senere blev jeg en del af menighedens ledelse, kom i menighedsrådet, blev menighedsråds formand, og efter nogle år blev jeg ansat som menighedsleder med funktion som præst. På mange måder var det en ønskesituation, som jeg trivedes i.

I efteråret 2000 oplevede jeg en situation, hvor jeg mistede orienteringen. Der var flere ting, der spillede med og førte mig frem til den situation. Men det, der står tilbage, er at mit ”ydre hus” var blevet større end det, mit indre fundament kunne bære – og der skete et sammenbrud. Jeg var efterladt i en tågedis, jeg forstod ikke hvorfor, men var klar over at jeg havde brug for hjælp til at reorientere mig. Jeg havde tidligere læst bogen “Vejviser” af den svenske retræteleder Magnus Malm og blev anbefalet at tage på en 5 dags retræte i Sverige, som Magnus Malm ledte.

Det ramte på mange måder direkte ind i det, jeg længtes efter og mødte mig dybt inde. Jeg har efterfølgende været af sted 5 gange på 5 dages retræter, 6 i alt, og fik en dybere og dybere længsel efter at bringe noget af det med hjem til min egen kirketradition. I september 2009 forfulgte jeg drømmen og tog på en 34 dages retræte i England på Loyola Hall for at søge dybere ind i min personlige relation med Gud og dels at søge afklaring omkring vejen frem. I foråret 2013 tog jeg tilbage til Loyola Hall på et 7 ugers træningsforløb som forberedelse til at lede retræter og fungere som åndelig vejleder.

Siden åbningen af Ådalen Retræte i marts 2012 har Heidi og jeg arbejdet fuldtid som værtspar, retræteledere og ledere af Ådalen Retræte.