Driften af Ådalen Retræte

Driften af Ådalen sker i Foreningen Ådalen Retræte,

som udgør den organisatoriske og juridiske ramme. Se menupunktet Foreningen. Ådalen Retræte har derfor også en økonomi med budget og regnskab. Den daglige ledelse varetages af forstanderparret Heidi og Johannes Lind Pedersen, der er ansat af foreningen. Foreningens bestyrelse er ansvarlig for budget og regnskab og den overordnede ledelse af driften. Foreningens indtægter består af retrætedeltagernes betaling for retræte-opholdene, og udgifterne består af variable udgifter til mad, sengelinned, rengøring etc. til de enkelte retræter og faste udgifter til husleje, lys, vand, varme, vedligeholdelse og administration, herunder information, regnskabsføring m.v.

Ådalens grund og bygninger ejes af et privat selskab, Ådalen Ålum ApS, der ejes af forstanderparret og en anden interessent, der har skudt egne midler ind for at gøre det muligt at erhverve og opbygge stedet. Selskabet drives non profit (d.v.s. uden overskud) og lejer bygningerne ud til Foreningen Ådalen Retræte til en aftalt fast leje. 

Behov for økonomisk støtte

Også Foreningen Ådalen Retræte drives non profit. Bestyrelsen og de tilknyttede frivillige medhjælpere arbejder ulønnet. Stedet er skabt for at kunne tilbyde retræteophold til alle, der ønsker det, ikke for at tjene penge. I de første år er det ikke muligt at afholde egne retræter eller lave lejeaftaler med andre arrangører i alle uger og weekender, og der er heller ikke fuld belægning på de enkelte retræter. Det er helt naturligt, da Ådalen Retræte først skal blive kendt og efterspurgt i kirkekredse og blandt de mulige retræte-deltagere. Men det betyder, at vi får underskud, hvis vi ikke får gaver og frivillige bidrag. Derfor er det helt nødvendigt for Ådalen Retrætes drift, at vi vedvarende modtager gaver og frivillige bidrag fra privatpersoner og organisationer, der ønsker at støtte Ådalen Retræte. 

Gaver og frivillige bidrag

Bestyrelsen søger hvert år fonde og organisationer om frivillige bidrag. Vi har modtaget en større bevilling fra LAG midlerne, der er EU finansierede og offentlige midler til støtte til foreningsaktiviteter m.v. i landsbysamfund. Det var imidlertid engangsbeløb, som kun må anvendes til anlægsformål, og derfor er anvendt til inventar til de nyopførte værelser. Tilsvarende støtter også private fonde normalt kun anlægsudgifter, men ikke drift. Eneste udtagelse er de offentlige Tips- og Lottomidler, som Ådalen Retræte for første gang er bevilget en mindre portion af i 2013.

Derfor er Ådalens drift afhængig af, at vi modtager støtte fra private donorer og enkeltpersoner. 

Retrætetilskudsfond

For at tilgodese ønsker om afslag i pris for retræter for dem, som har en presset økonomi, har vi oprettet en lille fond, som kan bruges til at hjælpe dem, som har økonomisk behov for det.

Du kan ansøge om tilskud til en retræte ved at sende os en mail på info@aadalenretraete.dk, hvor du begrunder dit ønske om nedsat pris.

For dig som gerne vil støtte denne fond, kan du give en mer-pris, når du selv tager på retræte. Ved indbetalingen betaler du et større beløb end retrætens pris og noterer, at din indbetaling er til retrætetilskudsfonden. Du kan vælge at give det som en gave, som du kan få skattefradrag for, hvis du oplyser dit cpr. nr.