De Åndelige Øvelser i tre dele

Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre De Åndelige Øvelser, men som ikke er i stand til at afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i...

Bibelterapeutisk samspil – i samtale, leg og meditation

De bibelske fortællinger er beretninger om menneskers erfaringer med Gud og om, hvordan deres liv blev helet eller fik nye perspektiver i mødet med det guddommelige. Deres erfaringer er personlige og unikke. Men de rækker også ind i en fællesmængde af menneskelige...

Nåde til det uperfekte!

Denne retræte er fuldtegnet. Kontakt os, hvis du ønsker at komme på venteliste i tilfælde af afbud. På grund af den uforbeholdne nåde, der strømmer til mennesker fra Gud, behøver vi ikke at fortrænge det uperfekte. Vi kan være os selv sammen med Gud selv – og mere og...

Narrativ retræte – ” Fællesskab og rummelighed”

”Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” Jesus (Matthæusevangeliet 18,20) ”Wo zwei wahrhaft beisammen sind, sind sie es im Namen Gottes.” Martin Buber (Buber 1986, 70) Denne retræte afholdes i en ramme af stilhed, sammenholdt af...

Indføring i kontemplativ bøn

Kristen meditation på grundlag af Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser. Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud...

Weekendretræte v. Anette Fogh Schulz

I de smukke omgivelser ved Nørreådalen i udkanten af Fussingø skov ligger Ådalen Retræte og det er her, vi skal tilbringe et par døgn sammen i stilhed. Trænger du til at komme helt ned i tempo? Længes du efter ikke at skulle noget som helst andet end ”bare at være”....

Fredens Gud

Fredens Gud ønsker at give dig gode gaver. Træd blot nærmere og lad dit hjerte fylde af hans nærvær og de gaver, han vil give dig. Fx Liv, Lys, Fred og Glæde. Med Guds lys på din vej kan Livet fornyes af hans barmhjertige nærvær. En stille retræte, hvor vi sammen...

Adventsretræte med kristuskransen

Adventsretræte i stilhed med Kristuskransen. Advent er forventningens tid, som stemmer sindet til julens højtid, hvor vi fejrer Jesu fødsel. Ofte fyldes denne tid dog med (for?) mange gøremål. Adventstiden er en kærkommen lejlighed til at besinde sig på forholdet til...

Adventsretræte v. Anne-Marie Damsgaard Ditlev

ADVENTS – RETRÆTE Pris kr. 2150kr. Advents – og Juletiden lover os fred – lys i mørket – glæde og vil lære os ikke at være bange, ikke at frygte. Advents-retræten vil skabe en lille oase af tid, stilhed, dybde og nærvær og lære os at bringe denne oase med hjem i...

Adventsretræte arr. af Agape

“Lys i mørket” Midt i vinterens mørke kan vemod over bristede drømme, sorg over smertelige tab og oplevelse af Guds fravær gøre hverdagen tung. Kom med på en retræte hvor vi på en særlig måde ønsker at skabe rum for smerten. Gennem bibeltekster og salmer...