Tro bygger bro

Retræteleder: Gunni Bjørsted | Pris: 1600 kr. heraf depositum 500 kr.
Jesus kom for at samle alt det i tilværelsen, som er blevet splittet ad og spredt. I fællesskab med ham kan der bygges broer, der forbinder de ting i mennesker og mellem mennesker, som ellers uvilkårligt fragmenterer vores tilværelse.
Retræten foregår i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet – og oplæg til bibelmeditationer. Der er desuden mulighed for en vejledningssamtale.