Ådalens egne retræter

5 dages retræte i forløb – modul I af III

– Når kald og arbejde er ét?

7. oktober kl. 17.00 – 12. oktober kl. 11.00
Retræteledere: Johannes & Heidi Lind Pedersen
Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.
Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

 

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring. Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige rødder.

5 dages retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces. Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver. Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige vejledningssamtaler.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen; et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald, identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.

Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.

Individuel vejledt retræte

7. oktober kl. 17 – 12. oktober kl. 10
pris 4000 kr. heraf depositum 500 kr.
Der er mulighed for 5 dage – men du kan også vælge færre dage indenfor den angivne tid. (pris 800 pr. døgn)
En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Weekend-retræte med individuel vejledning

D. 2. november kl. 17 – 4. november kl. 14
Retræteleder: Ele Bonde
Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum
Denne retræte er med vejledning, hvilket vil sige, at der er mulighed for 1 – 2 samtaler med en vejleder. Retræten foregår i stilhed, også måltiderne, hvor der vil blive spillet instrumental musik. Der er tidebønner morgen, middag og aften.

Om formiddagen er der mulighed for at være med i en impuls, som varer et par timer. Im¬pulsen er en forberedelse til den individuelle stilhed og bøn. Vi stifter bekendtskab med en bibeltekst, som vi søger at tø op og bringe ind i vores eget liv ved at se på den, mærke den eller lytte til den fra forskellige vinkler.

Træd kun nærmere

D. 9. november kl. 17 – 11. november kl. 14
Retræteledere: Retræteledere: Poul Asger Beck, Kirsten Ernen Beck
Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum
Tag imod Guds invitation til at komme ham nærmere og lade dit hjerte fylde af de gaver, han vil give dig. Fx Liv og Lys. Fred og Glæde.

Med Guds lys på din vej kan Livet fornyes af hans kærlige nærvær.
En stille retræte med fælles Bibel- og billedmeditation samt Taizé-inspirerede tidebønner.
Frygt ikke – træd kun nærmere.

Hos Jesus finder vi vores ægte “jeg”!

D. 23. november kl. 17 – 25. november kl. 14
Retræteleder: Gunni Bjørsted
Pris: 1600 kr. heraf 500 kr. i depositum
Vi er skabt i Jesu billede. Det er i ham, vi har vores oprindelige og sande identitet. Når vi har Jesus i centrum, befinder vi os også i vort eget centrum. Det, vi er skabt til, folder sig ud. Og det, der er skadet, tager han i sine genoprettende hænder.

Retræten foregår i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives der inspiration til at reflektere over temaet – og oplæg til bibelmeditation. Der tilbydes desuden en vejledningssamtale.

Indføring i kontemplativ bøn

Retræteleder: Sr. Angela Rammé
30. nov. kl. 17 – 2. dec. kl. 14
Pris 1600 kr heraf depositum 500 kr.
Kristen meditation på grundlag af Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser. Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter. Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Kursets elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. Retræten foregår i stilhed.

10 dages individuel vejledt retræte

11. januar kl. 17 – 22. januar kl. ca. 10
Pris: 6950 kr. heraf depositum 500 kr. Enkelt dage 800 kr. pr. dag
En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten
foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et
stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at
deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.
Prisen for enkelte dage er 800kr. pr. dag. Rabat ved 8 eller 10 dage.
Mulighed for at vælge et færre antal dage.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Forår:
10 dage med ankomst fredag d. 11. januar kl. 17 og afrejse tirsdag d. 22. januar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 27. januar kl. 17 og afrejse fredag d. 1. februar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 10. marts kl. 17 og afrejse fredag d. 15. marts kl. ca. 10.

Efterår:
10 dage med ankomst søndag d. 25. august Kl. 17 og afrejse tirsdag d. 3. september kl. ca. 10.
10 dage med ankomst søndag d. 15. september Kl. 17 og afrejse onsdag d. 25. september kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 6. oktober og afrejse fredag d. 11. oktober kl. ca. 10.

De Åndelige Øvelser i tre dele

11. januar kl. 17. – 22. januar kl. ca. 10
Pris: 6950 kr. heraf depositum 500 kr.
Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre de åndelige øvelser, men som ikke er i stand til at
afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre
øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i den mellemliggende periode.

3 x 10 dage
De åndelige øvelser over 30 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv.
De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De
fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.
30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis
også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det
bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.
Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og
er tilbragt i stilhed sammen med Gud.
Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i
bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne
tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.
Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.
Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og
opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og
udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke
for Gud – både i fortiden og fremtiden.

Forudsætninger
De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at
få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en
depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet
tidspunkt i livet.

Retræte erfaring
Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har
erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

I 2019 udbydes 2 perioder: 11.-22. januar og 25. august – 3. september

Retræte i forløb – modul II af III
– Når kald og arbejde er ét?

13. januar kl. 17 – 18. januar kl. ca. 11
Retræteledere. Johannes & Heidi Lind Pedersen
Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.
Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og
ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring.
Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige
rødder.

Retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør
det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og
lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder
i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der
gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces.
Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver.
Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med
refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige
vejledningssamtaler.

Retræterne ledes af Johannes & Heidi Lind Pedersen. Derudover medvirker forskellige præster på forløbet.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede
fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen;
et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald,
identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre
arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.
Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til
refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.
Retræte I udbydes 27. januar – 1. februar og 6. – 11. oktober 2019
Retræte II udbydes 13.-18. januar 2019
Retræte III udbydes 10.-15. marts 2019
5 dages retræterne har ankomst søndag kl. 17 og slutter fredag kl. ca. 11

Retræte i forløb – modul I af III
– Når kald og arbejde er ét?

27. januar kl. 17 – 1. februar kl. ca. 11
Retræteledere. Johannes & Heidi Lind Pedersen
Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.
Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og
ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.
Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring.
Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige
rødder.

Retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør
det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og
lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder
i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der
gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces.
Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver.
Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med
refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige
vejledningssamtaler.

Retræterne ledes af Johannes & Heidi Lind Pedersen. Derudover medvirker forskellige præster på forløbet.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede
fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen;
et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald,
identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre
arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.
Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til
refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.
Retræte I udbydes 27. januar – 1. februar og 6. – 11. oktober 2019
Retræte II udbydes 13.-18. januar 2019
Retræte III udbydes 10.-15. marts 2019
5 dages retræterne har ankomst søndag kl. 17 og slutter fredag kl. ca. 11

5 dages individuel vejledt retræte

27. januar kl. 17 – 1. februar kl. ca. 10
Pris: 4000 kr. heraf depositum 500 kr. Enkelt dage 800 kr. pr. dag.
En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten
foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et
stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at
deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.
Prisen for enkelte dage er 800kr. pr. dag. Rabat ved 8 eller 10 dage.
Mulighed for at vælge et færre antal dage.
Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Forår:
10 dage med ankomst fredag d. 11. januar kl. 17 og afrejse tirsdag d. 22. januar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 27. januar kl. 17 og afrejse fredag d. 1. februar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 10. marts kl. 17 og afrejse fredag d. 15. marts kl. ca. 10.

Efterår:
10 dage med ankomst søndag d. 25. august Kl. 17 og afrejse tirsdag d. 3. september kl. ca. 10.
10 dage med ankomst søndag d. 15. september Kl. 17 og afrejse onsdag d. 25. september kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 6. oktober og afrejse fredag d. 11. oktober kl. ca. 10.

Vejen videre – ord og toner til hjælp for din fortsatte vandring

22. februar kl. 17 – 24. februar kl. 14
Retræteleder: Ulla Käll. Pris 1800 kr. heraf depositum 500 kr.
Gennem ord, guitartoner og stilhed får du impulser til den fortsatte vandring.
Vi fokuserer på nogle ord, som kan give genklang og give nye impulser til livsvandringen.
Ordene bliver akkompagneret af guitarmusik og tid til eftertanke i stilheden.
Ulla Käll er en erfaren retræteleder, musiker og diakon i Equmeniakirken i Norge.

Stille-retræte for mænd: ”Fadersåret…”

1. marts kl. 17 – 3. marts kl. 14
Retræteledere: Ruben Knudsen, Johannes Lind Pedersen og Peder Poulsen. Pris 1900 kr. heraf depositum 500 kr.
Mand og Mand Imellem tilbyder i samarbejde med Ådalen Retræte denne weekend-Retræte, hvor vi ser
på ”fadersåret”.
En mand bliver først en mand, når han kan se og afkode det maskuline i sin far. Mange mænd kæmper
med deres identitet, fordi far var fraværende. Hvis far var optaget af sit arbejde, hvad de fleste af os
mænd er, så vil sønner afkode det som: jeg er ikke interessant og ikke ønsket. Hvis far er gnaven og
vredladen, så vil sønner opfatte sig selv som forkerte og årsag til fars vrede. Når sønner bliver ældre vokser
vreden mod far, og jeg har set og oplevet på nærmeste hold, hvad det gør ved en mand.
Men vi har en nærværende Far, som ubetinget møder os med accept, og han ser vores vingeskudte
selvbillede som en mulighed for at skabe mænd efter hans hjerte. Det vi vil ændre på, må slå rødder i os
selv. Det vi længes efter må fostres i os selv.
Denne Stille – retræte for mænd prøver at afdække fadersåret og det i lyset af Hoseas bog, hvor Gud bl.a.
siger: Mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælder op i mig… og også fra Hoseas bog siger Gud: I skal bryde
ny jord – tiden er inde til at søge Herren…
Stilheden er ikke en metode. Stilheden er rum for nærvær. Stilheden er en bøn og hengivelse, hvor der
bliver plads til den indre verden, som så let overdøves af mobiltelefoner, fjernsyn, opgaver, møder og
m.m.
Retræten er med vejledere, hvor Johannes Lind Pedersen, Peder Poulsen og Ruben Knudsen står til
rådighed for samtaler undervejs.

”Min ven”

8. marts kl. 17 -10. marts kl. 14
Retræteledere: Poul Asger Beck og Kirsten Ernen Beck. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

”Min ven”, så mildt og fredfyldt tiltaler Gud gang på gang mennesker i Jesu lignelser.
Gud ønsker også at være din ægte ven. Altid nær, trofast – aldrig svigtende.
Træd kun nærmere og åbn dit hjerte for Guds venskab, kærlighed og barmhjertighed.
En stille retræte, hvor vi sammen mediterer over nogle af Bibelens hjertevarme ord eller i fællesskab
betragter skønne billeder. Alle kan være med.
Hertil tidebønner fyldt af de smukke og meditative Taizé-sange, samt mulighed for samtale.
Frygt ikke – lad trofasthedens Gud være din ven.

Retræte i forløb – modul III af III

– Når kald og arbejde er ét?

10 marts kl. 17 – 15. marts kl. 11
Retræteledere. Johannes & Heidi Lind Pedersen
Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.
Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og
ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring.
Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige
rødder.

Retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør
det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og
lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder
i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der
gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces.
Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver.
Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med
refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige
vejledningssamtaler.

Retræterne ledes af Johannes & Heidi Lind Pedersen. Derudover medvirker forskellige præster på forløbet.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede
fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen;
et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald,
identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre
arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.
Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til
refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.
Retræte I udbydes 27. januar – 1. februar og 6. – 11. oktober 2019
Retræte II udbydes 13.-18. januar 2019
Retræte III udbydes 10.-15. marts 2019
5 dages retræterne har ankomst søndag kl. 17 og slutter fredag kl. ca. 11

5 dages individuel vejledt retræte

10. marts kl. 17 – 15. marts kl. 10
Pris: 4000 kr. heraf depositum 500 kr. Enkelt dage 800 kr. pr. dag.
En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten
foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et
stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at
deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.
Prisen for enkelte dage er 800kr. pr. dag. Rabat ved 8 eller 10 dage.
Mulighed for at vælge et færre antal dage.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Forår:
10 dage med ankomst fredag d. 11. januar kl. 17 og afrejse tirsdag d. 22. januar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 27. januar kl. 17 og afrejse fredag d. 1. februar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 10. marts kl. 17 og afrejse fredag d. 15. marts kl. ca. 10.

Efterår:
10 dage med ankomst søndag d. 25. august Kl. 17 og afrejse tirsdag d. 3. september kl. ca. 10.
10 dage med ankomst søndag d. 15. september Kl. 17 og afrejse onsdag d. 25. september kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 6. oktober og afrejse fredag d. 11. oktober kl. ca. 10.

Bibelterapeutisk samspil – i samtale, leg og meditation

15. marts kl. 17 – 17. marts kl. 14
Retræteleder: Ele Bonde. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.
De bibelske fortællinger er beretninger om menneskers erfaringer med Gud og om, hvordan deres liv blev
helet eller fik nye perspektiver i mødet med det guddommelige. Deres erfaringer er personlige og unikke.
Men de rækker også ind i en fællesmængde af menneskelige erfaringer, som skaber genkendelighed for
andre end dem. Når vi helt konkret lever os ind i en person, så vækker det, vi oplever dér, minder i vores
eget liv. Denne weekend vil vi gå ind i det stærke rum nænsomt, legende og i meditativ langsomhed.
Samtale, leg og meditation foregår i gruppen. Vi arbejder med to bibelske fortællinger, som til sidst bliver
samlet i en gudstjeneste. Det kræver ingen forudsætninger, kun en åbenhed overfor de andre i gruppen og
sig selv.

Retræte med meditativ dans

22. marts kl. 17-24. marts kl. 14
Retræteleder: Sr. Angela Rammé. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

”Hvis hvedekornet ikke dør…” (Joh 12,24) – En fordybelse i påskemysterium med meditativ dans.
Jesus siger med blikket på sin vej ind til lidelsen: “Hvedekornet må falde i jorden og dø for at bringe frugt.”
I weekenden vil vi i dansen opleve noget af de to sider af livet: at give slip, at dø og at modtage livet igen,
at leve. Weekenden afholdes i en ramme af stilhed.

Kreativ retræte

7. april kl. 18 – 10. april kl. 14
Retræteledere: Poul A. Beck, Kirsten Ernen Beck og Birgit Elmon som kunstnerisk vejleder. Pris 2450 kr. heraf depositum 500 kr.

En retræte for dig, der har lyst til at udfolde din kreative side i samklang med retrætens øvrige indhold:
Fælles Bibel- og billedmeditation samt Taizé-inspirerede tidebønner og mulighed for personlige samtaler.
Retræten henvender sig til både den erfarne og den, der ønsker at prøve sig frem – måske for første gang.
Retræten vil foregå i stilhed, men der er mulighed for at få inspiration og vejledning til din kreative proces.
Træd frimodigt ind i dit skabende rum. Vi bedømmer ikke hinanden, men vi har frihed til at skabe, som
dem vi er, med alt, hvad hjertet er fuldt af.
Du kan medbringe dine egne materialer eller gøre brug af de materialer, der bliver stillet til rådighed. Fx
akrylfarver, tegnematerialer, forskelligt papir, ler og ståltråd. Se eventuelt Birgits hjemmeside på
www.birgitelmon.dk.

Retræte med Kristuskrans og salmebog

3. maj kl. 17 -5. maj kl. 14
Retræteleder: Elsebeth Dedieu. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

På denne stilhedsretræte tager vi udgangspunkt i Kristuskransen, og får oplæg i andagterne til fordybelse i
udvalgte perler.
Andagterne vil være opbygget omkring en udvalgt perles tema, som vi også får belyst ud fra nye og gamle
salmer og andre tekster, som vi kan fordybe os i. Ligeledes vil musik være en fast del af andagterne.
Der vil også være mulighed for en session med opmærksomhed på krop, bevægelse og dans.
Det er en fordel at have sin egen Kristuskrans.
Den kan købes f.eks. hos www.bibelselskabet.dk eller www.eksistensen.dk og koster 65-85 kr (+
forsendelse) eller i Katolsk butik i Århus.

St. Bededagsretræte, Bøn og handling – Kontemplation og aktion
Det hellige i det almindelige

17. maj kl. 12 -19. maj kl. 14 (Mulighed for ankomst d. 16. maj)

Retræteledere: Samarbejde mellem Ådalen, Korsvej og Areopagos
Pris: 1600kr. heraf depositum 500kr. (Ved ankomst d. 16. maj tillægges 500kr.)

Vi vil blandt andet mødes med Maria og Martha, søstrene fra Ny Testamentes beretning. Vi forsøger at
lytte ind bag beretningen – se på ansigtsudtrykkene, mærke følelserne og møde Jesu kærlige blik vendt
både til Martha og Maria. Måske kan vi opleve, at søstrene mødes, så bønnen og handlingen bringes
sammen og gøres frugtbar. Sammen vil vi gå på opdagelse i det hellige i det almindelige – søge efter ”Gud i
alle ting”, lade os udfordre både til bøn handling og til at finde sunde grænser i mødet med en verden af
behov.
Formen bliver båret af stilhed i en dagsrytme med, tidebønner, bibelmeditationer og input til egen
refleksion. I løbet af retræten vil vi stifte bekendtskab med forskellige bønsformer, for krop og ånd, der
kan være en støtte til at fastholde fællesskabet med Gud midt i en travl hverdag. Der vil blive mulighed for
åndelige vejledningssamtaler.
Der er mulighed for at ankommer fra den 16. maj kl. 17 inkl. Aftensmad, aftenbøn og morgenmad for et
tillæg på 500 kr.

”For Guds ansigt”

24. maj kl. 17 -26. maj kl. 14
Retræteleder: Gunni Bjørsted. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

I retrætens frihed til at åbne sit indre får vi hjælp til at være bevidste om, at vi lever for Guds ansigt. Det er
i lyset fra Guds ansigt, vi kan orientere os og få øje på, hvad der virkelig betyder noget. Det er i det lys, vi
kan blive trygge og øve os i at træffe gode og u-hektiske valg. Retræten foregår i en ramme af stilhed og
tidebønner. Undervejs gives nogle korte oplæg til hjælp til at reflektere over temaet og inspiration til
bibelmeditation. Der er desuden mulighed for at få en vejlednings-samtale.

De Åndelige Øvelser i tre dele

25. august kl. 17. – 3. september kl. ca. 10
Pris: 6950 kr. heraf depositum 500 kr.
Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre de åndelige øvelser, men som ikke er i stand til at
afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre
øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i den mellemliggende periode.

3 x 10 dage
De åndelige øvelser over 30 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv.
De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en skole i bøn. De
fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.
30 dages bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det vil sandsynligvis
også medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det
bliver en af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.
Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bøns perioder. Disse perioder varer op til en time hver og
er tilbragt i stilhed sammen med Gud.
Denne retræte er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i
bibeltekster. De enkelte afsnit i retræten kan varieres efter behov, og selv om meditationerne
tilpasses den enkelte, er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.
Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retræte deltagere.
Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og
opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du møder det i evangelierne, mødes med og
udfordre dit eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke
for Gud – både i fortiden og fremtiden.

Forudsætninger
De åndelige øvelser kan være psykisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig robusthed at
få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance, har en
depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et andet
tidspunkt i livet.

Retræte erfaring
Vi anbefaler at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere over bibelen og at man har
erfaring med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.

I 2019 udbydes 2 perioder: 11.-22. januar og 25. august – 3. september

De Åndelige Øvelser, 30 dage

25. august kl. 17 – 27. september kl. ca 10
Pris: 20.000 kr. heraf 1000 kr. i depositum ved tilmelding.
De Åndelige Øvelser over i alt 34 dage hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentligt i dit liv.
De hjælper dig med at udvikle et levende fælleskab med Kristus og fungerer som en indføring i bøn. De
fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke for dig personligt.
30 dage i stilhed, bøn og refleksion vil uundgåeligt hjælpe dig med at integrere liv og tro. Det kan ofte
medføre en form for indre helbredelse. Du kan meget vel – som så mange før dig – finde, at det bliver en
af de mest skelsættende og positive erfaringer i dit liv.

Som udgangspunkt vil dagene bestå af 4 – 5 bønsperioder. Disse perioder varer op til en time hver og
tilbringes i stilhed sammen med Gud.

Bønsperioderne er bygget op omkring en række meditationer, der fortrinsvis tager udgangspunkt i
bibeltekster. De enkelte elementer i retræten kan varieres efter behov, og meditationerne tilpasses den
enkelte. Samtidig er der en dynamik, der følger Ignatius’ åndelige øvelser.
Øvelserne er opbygget omkring Kristi liv. Man beder og mediterer over hans fødsel, liv, lidelse, død og
opstandelse. Du opfordres til at lade Jesu liv, som du oplever i evangelierne, mødes med og udfordre dit
eget liv. Der er meditationer omkring tilgivelse af synd og overvejelse omkring dit virke for Gud – både i
fortiden og fremtiden.

Derudover er der en daglig samtale med en vejleder, der selv har gennemlevet øvelserne og kan hjælpe
dig med at reflektere over, hvad du gør dig af erfaringer. Alt spiller med og inddrages i øvelserne.
Stilheden, bønnen, naturen, op- og nedture. Øvelserne hjælper dig til at lægge mærke til og finde Gud i
alle ting.
Øvelserne har vist deres værdi og været frugtbare for generationer af retrætedeltagere og har en evne til
at favne og udfordre hver enkelt, dér hvor du nu engang er, og med den enkeltes tradition og historie.
Forudsætninger:
De åndelige øvelser kan være psykisk og fysisk udfordrende. Det kræver en vis psykisk og åndelig
robusthed at få fuldt udbytte af øvelserne. Hvis du fornyligt har lidt større tab, er psykisk ude af balance,
har en depression eller er i medicinsk behandling vil det sikkert være bedre at udskyde øvelserne til et
andet tidspunkt i livet.

Retræte erfaring:
Vi anbefaler, at ansøgerne har en erfaring i at bede med og meditere med bibelen, og at man har erfaring
med individuel vejledte retræter i stilhed af mindst en uges varighed.
Hvornår:
3 x 10 dage: 31. august – 11. september 2018
11. januar – 22. januar 2019
25. august – 5. september 2019

10 dages individuel vejledt retræte

15. september kl. 17 – 25. september kl. ca. 10
Pris: 6950 kr. heraf depositum 500 kr. Enkelt dage 800 kr. pr. dag
En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten
foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et
stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at
deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.
Prisen for enkelte dage er 800kr. pr. dag. Rabat ved 8 eller 10 dage.
Mulighed for at vælge et færre antal dage.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Forår:
10 dage med ankomst fredag d. 11. januar kl. 17 og afrejse tirsdag d. 22. januar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 27. januar kl. 17 og afrejse fredag d. 1. februar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 10. marts kl. 17 og afrejse fredag d. 15. marts kl. ca. 10.

Efterår:
10 dage med ankomst søndag d. 25. august Kl. 17 og afrejse tirsdag d. 3. september kl. ca. 10.
10 dage med ankomst søndag d. 15. september Kl. 17 og afrejse onsdag d. 25. september kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 6. oktober og afrejse fredag d. 11. oktober kl. ca. 10.

Retræte i forløb – modul I af III

– Når kald og arbejde er ét?

6. oktober kl. 17 – 11. oktober kl. 11
Retræteledere. Johannes & Heidi Lind Pedersen
Pris: 3950 kr. heraf depositum 500 kr.
Ådalens 5 dages retræter i forløb er især til dig, der er præst, diakon, sognemedhjælper, børne- og
ungdomsleder, musiker, menighedsrådsmedlem eller på anden måde aktiv i kirkeligt arbejde.

Når man i sit arbejde dagligt giver til andre, har man et særligt behov for selv at få åndelig næring.
Retrætens tilbud om ro og fordybelse er for mange blevet en kilde til udvikling og vækst af egne åndelige
rødder.

Retræterne har særligt fokus på de forhold, der gælder for dem, der arbejder med mennesker. Hvad gør
det ved min identitet og gudsrelation, at Gud er min ”arbejdsgiver”? Hvordan kan min tjeneste og
lederskab blive formet af mit indre liv med Gud, og ikke kun være en reaktion på de ydre omstændigheder
i mit arbejde og liv?

De tre 5 dages retræter har et sammenhængende forløb. Formålet er, at samspillet mellem det, der
gennemleves på retræterne, og det, der udleves i hverdagslivet, skal give næring til en langsigtet proces.
Deltagerne vælger selv intervallet mellem deres tre 5 dages retræter. Vi anbefaler ca. et år mellem hver.
Man forpligter sig ikke på mere end én retræte ad gangen.

Fælles for de tre retræter er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg med
refleksioner, god tid til personlig fordybelse og vandringer i naturen samt mulighed for personlige
vejledningssamtaler.

Retræterne ledes af Johannes & Heidi Lind Pedersen. Derudover medvirker forskellige præster på forløbet.

Retræte I
ser på Jesu kald til os om at følge ham og på det, som hindrer os: negative gudsbilleder; ubearbejdede
fromhedsmønstre; manglende kontakt med, hvad vi egentlig vil; uklare motiver og mål for efterfølgelsen;
et udtørret bønsliv mm.

Retræte II
fortsætter med at udfolde det i den enkeltes hverdag, med fokus på lederrollen og opfattelsen af kald,
identitet og tjeneste. Hensigten er at få flyttet det indre tyngdepunkt fra tjenesten til Gudsrelationen.

Retræte III
trækker på slidstærk kristen spiritualitet for at give den enkelte redskaber til at fortsætte sit eget indre
arbejde. Vi går dybere ind i spørgsmål omkring gudsbillede, bøn, ørkenerfaring og åndelig skelneevne.
Fælles for retræterne er stilheden og dagsrytmen med tidebøn, nadver, bibelmeditationer, oplæg til
refleksion, god tid til personlig fordybelse samt mulighed for vejlednings-samtaler.
Retræte I udbydes 27. januar – 1. februar og 6. – 11. oktober 2019
Retræte II udbydes 13.-18. januar 2019
Retræte III udbydes 10.-15. marts 2019
5 dages retræterne har ankomst søndag kl. 17 og slutter fredag kl. ca. 11

5 dages individuel vejledt retræte

6. oktober kl. 17 – 11. oktober kl. ca. 10
Pris: 4000 kr. heraf depositum 500 kr. Enkelt dage 800 kr. pr. dag,
En individuelt vejledt retræte tager udgangspunkt i dig og dit liv, og det du bringer med dig. Retræten
foregår i stilhed og hver dag har du en samtale med retrætelederen, der lytter til dig og går med dig et
stykke af vejen. Sammen med retrætelederen finder du den rytme, der passer dig. Du har mulighed for at
deltage i husets tidebønner og daglige gudstjeneste.
Prisen for enkelte dage er 800kr. pr. dag. Rabat ved 8 eller 10 dage.
Mulighed for at vælge et færre antal dage.

Retræten er inspireret af De Åndelige Øvelser af Ignatius af Loyola.

Forår:
10 dage med ankomst fredag d. 11. januar kl. 17 og afrejse tirsdag d. 22. januar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 27. januar kl. 17 og afrejse fredag d. 1. februar kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 10. marts kl. 17 og afrejse fredag d. 15. marts kl. ca. 10.

Efterår:
10 dage med ankomst søndag d. 25. august Kl. 17 og afrejse tirsdag d. 3. september kl. ca. 10.
10 dage med ankomst søndag d. 15. september Kl. 17 og afrejse onsdag d. 25. september kl. ca. 10.
5 dage med ankomst søndag d. 6. oktober og afrejse fredag d. 11. oktober kl. ca. 10.

Nåde til det uperfekte!

25. oktober kl. 17 – 27. oktober kl. 14
Retræteleder: Gunni Bjørsted. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

På grund af den uforbeholdne nåde, der strømmer til mennesker fra Gud, behøver vi ikke at fortrænge det
uperfekte. Vi kan være os selv sammen med Gud selv – og mere og mere erfare Jesu berøring ind i alle vort
livs temaer. Retræten foregår i en ramme af stilhed og tidebønner. Undervejs gives nogle korte oplæg til
hjælp til at reflektere over temaet og inspiration til bibelmeditation. Der er desuden mulighed for en
vejledningssamtale.

Retræte med vejledning – ” Fællesskab og rummelighed”

1. november kl. 17 -3. november kl. 14
Retræteleder: Ele Bonde. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

”Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” Jesus (Matthæusevangeliet 18,20)
”Wo zwei wahrhaft beisammen sind, sind sie es im Namen Gottes.” Martin Buber (Buber 1986, 70)

Denne retræte er med vejledning, hvilket vil sige, at der er mulighed for 1 – 2 samtaler med en vejleder.
Retræten foregår i stilhed, også måltiderne, hvor der vil blive spillet instrumental musik. Der er tidebønner
morgen, middag og aften.

Om formiddagen er der mulighed for at være med i en impuls, som varer et par timer. Im¬pulsen er en
forberedelse til den individuelle stilhed og bøn. Vi stifter bekendtskab med en bibeltekst, som vi søger at
tø op og bringe ind i vores eget liv ved at se på den, mærke den eller lytte til den fra forskellige vinkler.

Indføring i kontemplativ bøn

8. november kl. 17 -10. november kl. 14
Retræteleder: Sr. Angela Rammé. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Kristen meditation på grundlag af Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser.
Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham.
Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på
denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker (at ville bestemme selv) og det møjsommelige
arbejde med at ændre sin karakter. Ved hjælp af opmærksomhed på det nærværende øjeblik vil vi øve os
i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hovedet ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Kursets
elementer er: stillemeditation, instruktioner i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser.
Retræten foregår i stilhed.

Fredens Gud

22.november kl. 17 -24. november kl. 14
Retræteledere: Poul Asger Beck og Kirsten Ernen Beck. Pris 1600 kr. heraf depositum 500 kr.

Fredens Gud ønsker at give dig gode gaver. Træd blot nærmere og lad dit hjerte fylde af hans nærvær og
de gaver, han vil give dig. Fx Liv, Lys, Fred og Glæde.
Med Guds lys på din vej kan Livet fornyes af hans barmhjertige nærvær.
En stille retræte, hvor vi sammen mediterer over nogle af Bibelens hjertevarme ord eller i fællesskab
betragter skønne billeder. Alle kan være med.
Hertil tidebønner fyldt af de smukke og meditative Taizé-sange, samt mulighed for samtale.
Frygt ikke – lad fredens Gud fylde dig.