Bestyrelsen

Åge Dragsted

Formand

Åge Dragsted, cand. oecon., managementkonsulent. I mit daglige virke driver jeg konsulentvirksomheden Dragsted Development A/S samme med mine partnere. Vi rådgiver indenfor virksomhedsudvikling, effektivisering og styring. Jeg er aktiv i Den Evangeliske Frikirke i Randers. Da Johannes og Heidi bad mig om at træde ind i bestyrelsen for Ådalen retræte var jeg ikke i tvivl. Jeg har fulgt dem i processen frem mod realisering af deres vision og kald og ønsker at støtte op om det, hvor jeg kan. Personligt har jeg haft mine mest intense åndelige oplevelser ved deltagelse i Magnus Malms retræter i Sverige. Fordybelsen, stilheden, den enkle og smukke liturgiske ramme i morgenmessen og tidebønnerne, undervisningen og meditationerne er en lise og opbygning af ånd, sjæl og legeme. Jeg glæder mig over at kunne være med til at udbrede konceptet til kirkelivet i Danmark, og til at se mange mennesker komme nærmere Gud og opleve en åndelig fornyelse og genopladning ved at deltage i retræterne i de smukke rammer, der er ved at blive skabt på Ådalen Retræte i de naturskønne omgivelser ved Nørreådalen og Fussingø Skov.

Elsebeth Kragh Dedieu

Bestyrelsesmedlem

Født 1960. Arbejder som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse.

Har tidl. arbejdet 18 år i Folkekirken som sognemedhjælper. Har taget 3 års ”Teologi for Lægfolk” i Århus, 3 års uddannelse og træning i gestaltterapi og sjælesorg hos cand. theol og psykoterapeut Bent Falk, og det 3-årige retrætelederforløb “Himmelbrønd”, arrangeret af retraete.dk.

Jeg er økumenisk indstillet og optaget af menneskers ve og vel både socialt, psykologisk og åndeligt. Jeg vil gerne arbejde for, at mennesker bliver mødt og taget alvorlig i deres religiøse og åndelige søgen, og være med til at skabe forskellige rum, hvor de kan komme med alle deres eksistentielle spørgsmål om tro og tvivl. Og være sammen med andre i fordybelse, bøn og meditation. Hertil finder jeg bl.a. retræter betydningsfulde.

Lene Højholt

Bestyrelsesmedlem

Lene Højholt, f. 1950, cand.mag. og tidligere præst i Den danske Folkekirke. Nu kursus-, retræte- og foredragsholder, forfatter og arrangør af pilgrimsrejser.
I 20 år var jeg sognepræst i Grenaa; nu forsøger jeg på anden måde at udbrede forståelsen af de bibelske tekster og den kristne tradition. En fordybelse i troens virkelighed kræver rum til stilhed og tilbagetrækning, og her er “Ådalen retræte” et velegnet og dejligt sted, som jeg selv med stor glæde har benyttet til retræter og gerne vil støtte.

Karen Stubkjær

Bestyrelsesmedlem

Karen Neergaard Stubkjær, f. 1958, cand.theol. og præst i Den danske Folkekirke, bosiddende i Viborg, gift og mor til 4 voksne børn. Jeg har været præst siden 1988 og er blevet mere og mere optaget af, at vi som mennesker (og kirke) har brug for både ”indånding” og ”udånding”. De gamle munke udtrykte det sådan: ”ora et labora” (bed og arbejd). Til det at trække vejret ind hører daglig stilletid, men også længere perioder med tilbagetrækning, som f.eks. pilgrimsvandring og retræte (har taget kursus i pilgrimsledelse i Vadstena og i retræteledelse fra Præstehøjskolen). Jeg opdagede i januar 2015, at Ådalen findes! Et vidunderligt sted, som jeg gerne vil være med til at udbrede kendskab til og brug af.

Peder Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Peder Poulsen f. 1955, Familieterapetut, cand. theol.
Menighedstilhørsforhold: Randers FrimenighedDerfor er jeg i bestyrelsen: Ådalen Retræte tror jeg er født i himlen. Så jeg vil gerne være med til at tage godt imod en sådan gave her på jorden. Jeg er glad for at der er andre, som har det på samme måde. Så jeg tror vi sammen kan vokse op og vokse til.
Det brænder jeg for: Guds Rige er midt iblandt os. Der er mulighed for vækst til menneskelig og åndelig modenhed i Kristus. Gud vil hjælpe mig og os og vi kan hjælpe hinanden ud af suppedasen og ind i et liv i efterfølgelse af Kristus Jesus. Min sjæl, hvad vil du mere?!

Verner Lundbak

Bestyrelsesmedlem

Verner Lundbak. Kirkeligt tilhørsforhold: København Vineyard. Job: Sekretariatsleder i Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger. Jeg vil gerne være med til at støtte op om Ådalen Retræte. Der er ikke den store tradition for retræte i mit kirkelige bagland, men jeg ser her en mulighed for en større mangfoldighed, som vi også har brug for i vores bagland.