Bestyrelsen

Åge Dragsted

Formand

Åge Dragsted, Cand. oecon. f. 1948. Jeg har hele mit erhvervsaktive liv arbejdet med ledelse og udvikling af virksomheder, organisationer og mennesker. De seneste mange år som management konsulent. Mit kirkelige engagement har jeg i dag i folkekirken, men jeg har tidligere i mange år været aktiv i en frikirke. For mig er Ådalen Retræte et sted, hvor man kan få åndelig mad. Jeg har erfaret, at retræter er det, der har givet og udviklet mig mest. Derfor er jeg taknemmelig for, at jeg har kunnet medvirke til at etablere og lede Ådalen Retræte.

Elsebeth Kragh Dedieu

Bestyrelsesmedlem

Født 1960. Arbejder som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse.

Har tidl. arbejdet 18 år i Folkekirken som sognemedhjælper. Har taget 3 års ”Teologi for Lægfolk” i Århus, 3 års uddannelse og træning i gestaltterapi og sjælesorg hos cand. theol og psykoterapeut Bent Falk, og det 3-årige retrætelederforløb “Himmelbrønd”, arrangeret af retraete.dk.

Jeg er økumenisk indstillet og optaget af menneskers ve og vel både socialt, psykologisk og åndeligt. Jeg vil gerne arbejde for, at mennesker bliver mødt og taget alvorlig i deres religiøse og åndelige søgen, og være med til at skabe forskellige rum, hvor de kan komme med alle deres eksistentielle spørgsmål om tro og tvivl. Og være sammen med andre i fordybelse, bøn og meditation. Hertil finder jeg bl.a. retræter betydningsfulde.

Karen Stubkjær

Bestyrelsesmedlem

Karen Neergaard Stubkjær, f. 1958, cand.theol. og præst i Den danske Folkekirke, bosiddende i Viborg, gift og mor til 4 voksne børn. Jeg har været præst siden 1988 og er blevet mere og mere optaget af, at vi som mennesker (og kirke) har brug for både ”indånding” og ”udånding”. De gamle munke udtrykte det sådan: ”ora et labora” (bed og arbejd). Til det at trække vejret ind hører daglig stilletid, men også længere perioder med tilbagetrækning, som f.eks. pilgrimsvandring og retræte (har taget kursus i pilgrimsledelse i Vadstena og i retræteledelse fra Præstehøjskolen). Jeg opdagede i januar 2015, at Ådalen findes! Et vidunderligt sted, som jeg gerne vil være med til at udbrede kendskab til og brug af.

Peder Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Peder Poulsen f. 1955, Familieterapetut, cand. theol.
Menighedstilhørsforhold: Randers FrimenighedDerfor er jeg i bestyrelsen: Ådalen Retræte tror jeg er født i himlen. Så jeg vil gerne være med til at tage godt imod en sådan gave her på jorden. Jeg er glad for at der er andre, som har det på samme måde. Så jeg tror vi sammen kan vokse op og vokse til.
Det brænder jeg for: Guds Rige er midt iblandt os. Der er mulighed for vækst til menneskelig og åndelig modenhed i Kristus. Gud vil hjælpe mig og os og vi kan hjælpe hinanden ud af suppedasen og ind i et liv i efterfølgelse af Kristus Jesus. Min sjæl, hvad vil du mere?!

Verner Lundbak

Bestyrelsesmedlem

Verner Lundbak. Kirkeligt tilhørsforhold: København Vineyard. Job: Sekretariatsleder i Landsforeningen for Kristne Ungdomsforeninger. Jeg vil gerne være med til at støtte op om Ådalen Retræte. Der er ikke den store tradition for retræte i mit kirkelige bagland, men jeg ser her en mulighed for en større mangfoldighed, som vi også har brug for i vores bagland.