Weekend-retræte med individuel vejledning

Denne retræte er med vejledning, hvilket vil sige, at der er mulighed for 1 – 2 samtaler med en vejleder. Retræten foregår i stilhed, også måltiderne, hvor der vil blive spillet instrumental musik. Der er tidebønner morgen, middag og aften. Om formiddagen er der...

Træd kun nærmere

Tag imod Guds invitation til at komme ham nærmere og lade dit hjerte fylde af de gaver, han vil give dig. Fx Liv og Lys. Fred og Glæde. Med Guds lys på din vej kan Livet fornyes af hans kærlige nærvær. En stille retræte med fælles Bibel- og billedmeditation samt...

Hos Jesus finder vi vores ægte “jeg”!

Vi er skabt i Jesu billede. Det er i ham, vi har vores oprindelige og sande identitet. Når vi har Jesus i centrum, befinder vi os også i vort eget centrum. Det, vi er skabt til, folder sig ud. Og det, der er skadet, tager han i sine genoprettende hænder. Retræten...

Indføring i kontemplativ bøn

Kristen meditation på grundlag af Franz Jalics: Kontemplative åndelige øvelser. Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed helt mod Gud og har tillid til, at Gud...

Adventsretræte arrangeret af Agape

Tema: “Strømme af levende vand” Når Gud sender sit ord, smelter sneen. Når han lader vinden blæse, risler vandene. Midt i vinterens kulde, vil vi med adventstidens glæde og forventning se frem til Jesu komme. Retræten er en stilleretræte, hvor der er fokus på bøn med...

De Åndelige Øvelser i tre dele

Denne retræte er for de, som ønsker at gennemføre De Åndelige Øvelser, men som ikke er i stand til at afse en måned sammenhængende. En fordel ved denne form er, at det lader sig gøre at gennemføre øvelserne i tre afsnit og gøre erfaringer med øvelserne i hverdagen i...