Andre arrangementer

Arrangement for De Evangeliske Mariasøstre

(Lukket arrangement)

ARROW ledertræningsdage

(Lukket arrangement)

Retræte arrangeret af Anne-Marie Damsgaard Ditlev

Tilmelding direkte til Anne-Marie Damsgaard Ditlev på mail: anne-mariedd@hotmail.com
Starttidspunkt: 18-11-18 kl. 17:00
Sluttidspunkt: 20-11-18 kl. 14:00

Adventsretræte arrangeret af Agape

Starttidspunkt: 07-12-18 kl. 17:00
Sluttidspunkt: 09-12-18 kl. 14:00

Tema: “Strømme af levende vand”
Når Gud sender sit ord, smelter sneen. Når han lader vinden blæse, risler vandene. 
Midt i vinterens kulde, vil vi med adventstidens glæde og forventning se frem til Jesu komme. 

Retræten er en stilleretræte, hvor der er fokus på bøn med krop, sjæl og ånd. Gennem nadversamling, tidebønner, bibelmeditationer og bøn med inddragelse af enkle kropsbevægelser, vil vi se hen til Jesus, Løven af Judas stamme, der kommer med trøst og sejr ind i vore liv.

På retræten vil der være mulighed for individuelle samtaler og tilbud om massage og afspænding.   

Retræteledere: Fysioterapeut Mette Rasmussen, København og jordemoder Ellen Jensen, København. (Daniel S. Lind er nadverliturg)